Wijziging bestuurlijke structuur SOGK

Op 1 juli 2010 is de bestuurlijke structuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) gewijzigd.

Vooruitlopend op een verdere professionalisering van de SOGK in de toekomst zijn het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur in de huidige vorm opgeheven. Daarvoor in de plaats is er een Raad van Bestuur en een Raad van Advies. Het merendeel van de voormalige AB-leden is toegetreden tot de Raad van Advies.

Ten behoeve van deze wijziging zijn de statuten van onze stichting aangepast. Met de bestuurlijke verandering speelt de SOGK tevens in op de eisen die in de sfeer van de zogeheten cultural governance aan ons type organisaties wordt gesteld.