Overname oude kapel van Bronkhorst

Op 9 september 2011 is tijdens een feestelijke bijeenkomst de kapel van het stadje Bronkhorst in eigendom overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

De kapel is gesticht door Gijsbert van Bronckhorst en zijn echtgenote in 1344 en kent vervolgens een lange geschiedenis van verval en herstel. Met als dieptepunten een verwoestende brand in 1663 en een lange tijd van gebruik als schoollokaal tussen 1883 en 1932. In de jaren 1960-1962 is de kapel grondig gerestaureerd en in de oude staat teruggebracht.

Activiteiten in kapel verder bevorderen
In de kapel wordt eenmaal per maand een kerkdienst belegd door de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronckhorst. En verder vinden er in de kapel vele culturele activiteiten plaats. Een flinke groep vrijwilligers maakt dat mogelijk. De SOGK zal deze activiteiten verder bevorderen en zo mogelijk uitbreiden. De coördinatoren van de vrijwilligersgroep vormen inmiddels de kern van de plaatselijke commissie van de SOGK in Bronkhorst. De SOGK is zeer verheugd over deze overname; in totaal bezit de SOGK nu acht kerken en een synagoge.

SOGK verantwoordelijk voor behoud kerktorens Bronckhorst
Tegelijk met de kapel heeft de burgerlijke gemeente Bronckhorst de eigendom van vijf monumentale kerktorens in deze gemeente aan de SOGK overgedragen; het betreft de torens van de protestantse kerken van Drempt, Hoog-Keppel, Hummelo, Hengelo (Gld.) en Vorden. Overname van torens is op zich geen beleid van de SOGK. Maar werd in deze bijzondere situatie met name mogelijk doordat de gemeente Bronckhorst een zeer behoorlijk bedrag voor toekomstig onderhoud aan de SOGK heeft doen toekomen. De toren van Drempt wordt momenteel gerestaureerd; het ligt in de bedoeling die restauratie tegen het einde van dit jaar te hebben voltooid. Voor het beheer van de torens wordt een aparte commissie opgericht.

Educatief lesmateriaal voor basisscholen in Groenlo gereed

Op vrijdag 26 augustus 2011 is het lesmateriaal – de docentenhandleiding met lesbrieven over de Oude Calixtuskerk – overhandigd aan de directeuren van de basisscholen in Groenlo. Het lesmateriaal is enthousiast ontvangen door de leerkrachten. De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is zeer verguld met dit mooie resultaat.

Het lesmateriaal is, in opdracht van SOGK, ontwikkeld door bureau Kleioskoop, in samenwerking met het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en de Plaatselijke Commissie Groenlo.

Voor informatie over het lesmateriaal van de Calixtuskerk te Groenlo, kunt u contact opnemen met de heer B. Verheij, T (0544) 46 20 32 of e-mail btmverheij@planet.nl