Overname van kerken Voor-Drempt en Hoog-Keppel

Op 21 december 2012 zijn de middeleeuwse kerken van Voor-Drempt en Hoog-Keppel overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). In de twee kerken — beide behorend tot de protestantse gemeente van Drempt en Oldenkeppel — zullen kerkdiensten blijven plaatsvinden. Daarnaast krijgen de kerken een eigen commissie die aan het werk gaan om andere activiteiten te ontwikkelen die bijdragen in de kosten van de gebouwen. Ook zal de SOGK zorgdragen voor restauratie van de buitenzijde van de Dremptse kerk; een jaar geleden al heeft de SOGK de toren al laten restaureren. De kerk van Hoog-Keppel is onlangs hersteld en in zeer goede staat.