Website SOGK vernieuwd

Nieuwe website van SOGK

Op de 39e jaardag van de Stichting, 27 november 2013, is de nieuwe website op het World Wide Web actief.

Houd de website actueel!
Heeft u nieuws, informatie, suggesties of tips, laat het ons weten. Samen kunnen wij de website verbeteren, voorzien van de juiste informatie en actueel houden. Stuur een e-mail naar webredactie@oudegeldersekerken.nl.

Succesvolle bijeenkomsten voor SOGK-vrijwilligers en zakenpartners

Voor de Plaatselijke Commissies die de SOGK-kerken beheren organiseerde de stichting een Seminar over Activiteiten in en om de kerk, en mogelijkheden voor nevenbestemming. Het seminar en de Business Partner netwerkbijeenkomst werden goed bezocht.

Het Seminar voor Plaatselijke Commissies en aangesloten- en bevriende kerken vond in september 2013 plaats in Kranenburg. Het thema was: mogelijkheden voor activiteiten in en om de kerk met betrekking tot nevenbestemming. Het was een zeer goed bezochteseminar. Er waren vier inleiders, waarvan twee vertegenwoordigers van de SOGK-kerken in Hoog-Keppel en Rijswijk, daarnaast van de Walburgiskerk te Arnhem en de Stichting Oude Groninger Kerken. Een vertegenwoordiger van RBT-Kan zorgde voor deskundig advies.

De Business partners jaarlijkse netwerkbijeenkomst
In Kranenburg heeft op 8 november 2013 ook de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de Business Partners van SOGK plaatsgevonden. Een door ieder zeer gewaardeerde en nuttige middag. Ruim 40 aanwezigen konden in gemoedelijke setting met elkaar van gedachten wisselen, contacten hernieuwen en verbreden. Er waren ook relaties van de business partners uitgenodigd. Door dhr. J. van de Zande, senior beleidsmedewerker van de Provincie Gelderland is een inleiding verzorgd over kwaliteit van restauratie werkzaamheden, daarbij is ook het provinciale beleid t.a.v. Energie transitie toegelicht. Een belangrijk aandachtspunt.