Overdracht Sint Lambertuskerk Buren aan de SOGK

De Hervormde gemeente Buren heeft besloten om de Sint Lambertuskerk over te dragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Op vrijdag 12 december 2014 vond de officiële overdracht van de kerk plaats.

De Sint Lambertuskerk behoorde toe aan de PKN gemeente Buren. Na de overdracht blijven er voor de kerkelijke gemeente kerkdiensten plaatsvinden. Daarnaast krijgt de kerk een eigen Plaatselijke Commissie (PC) die aan het werk gaat om ook andere activiteiten te ontwikkelen. Met deze evenementen kunnen de reguliere lopende kosten gedekt worden. De SOGK zal zorgdragen voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk.

Willem van Oranje trouwde in de Sint Lambertuskerk
De Sint Lambertuskerk is gelegen aan de Markt middenin het stadje Buren. De kerk werd in 1367 gesticht als een kapel en in 1395 als parochiekerk genoemd naar de heilige Lambertus. Willem van Oranje trouwde op 8 juli 1551 zijn eerste vrouw Anna van Buren in deze kerk, toen nog in de rooms-katholieke ritus. Maria van Buren, het derde kind van Willem van Oranje, is in 1616 (gereformeerd) begraven in de tombe onder het koor. Zij is de stichter van het weeshuis te Buren. De kerk en toren zijn in 1971 aangewezen als rijksmonument (nr. 11329).

foto_impressie_overdracht_kerk_buren_aan_sogk

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)
De SOGK zet zich actief in voor het behoud van het religieus erfgoed in de provincie Gelderland. Het werk van de SOGK wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, de vele trouwe donateurs en anderen die de stichting een warm hart toedragen. De SOGK stimuleert het meervoudig gebruik van religieuze gebouwen. Op die manier wil de stichting belangstelling wekken voor monumentale kerken. Naast het organiseren van evenementen in oude kerkgebouwen, doet de SOGK meer om de aandacht op religieus erfgoed te vestigen, bijvoorbeeld:

19 Rijksmonumenten
Na overname van de kerk in Buren heeft de SOGK 19 Rijksmonumenten in eigendom, waaronder 12 kerkgebouwen, 1 synagoge en 6 torens.