Tijdschrift Venster heeft een nieuw jasje

Voor een aantrekkelijk blad is natuurlijk allereerst de inhoud van belang. Maar omdat de huidige vormgeving van Venster al weer dateert van 2003, werd het hoog tijd voor een nieuwe cover en invulling.

De huidige vernieuwing van Venster betreft in eerste instantie de coverpagina. “Daarop laten we geprononceerder dan tot nu toe de naam van onze stichting naar voren komen”, schrijft hoofdredacteur Ben Verheij, “om zo bij te dragen aan een – noodzakelijke – grotere naamsbekendheid.” Vervolgens hebben de eerste drie bladzijden een strakkere en meer overzichtelijke indeling gekregen. Verheij: “Wij hopen dat al deze kleinere aanpassingen ons blad ook voor u aantrekkelijker maken.”

Eerdere kleine wijzinging vormgeving Venster
Met het vervallen van de advertenties was er in 2011 trouwens al een eerdere, kleine wijziging in de vormgeving. Verheij: “Hierdoor kwam meer ruimte beschikbaar voor redactionele inhoud. En op de achterkant kwam er ruimte voor de rubriek Sluitsteen, die met veel foto’s en weinig tekst een pregnant beeld kan schetsen van een onderwerp.”