Fotoverslag netwerkbijeenkomst SOGK-businesspartners

6 november 2015 was het weer tijd voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de zakenpartners van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). “Een prima en geslaagde middag in Drempt”, aldus algemeen secretaris Nico Peek.

De netwerkbijeenkomst voor SOGK-businesspartners werd dit jaar gehouden in de Sint-Joriskerk in Drempt. De ingenieurs Evert Jan Nusselder en Kees Zandijk – experts op het gebied van duurzaamheid en monumentenzorg – waren uitgenodigd om te spreken tijdens het seminar ‘Energiebesparing in monumentale kerken’.

netwerkbijeenkomst_sogk_businesspartners_drempt_2015
Foto © Seebe Janssens 2015

Wat zijn SOGK-businesspartners?
Als zakenpartner van de SOGK ontvangt u informatie over de activiteiten van onze stichting. Ook kunt u onze prachtige kerkgebouwen huren voor bedrijfspresentaties en bedrijfsfeesten. Onze kerken zijn bij uitstek geschikt voor dit soort evenementen: beamer en scherm, goede geluids- en lichtinstallaties, podium en spreekgestoelte, wifi, het is er allemaal. Ook organiseert de SOGK jaarlijks een lunchbijeenkomst waar u kunt netwerken met de andere zakenpartners van de SOGK en gasten. De SOGK organiseert altijd een seminar tijdens de netwerkbijeenkomst. Het seminar gaat over onderwerpen die relevant zijn voor uw bedrijf, zoals energiebesparing in monumentale kerkgebouwen.

Ook SOGK-businesspartner worden?
Heeft u interesse om een zakenrelatie aan te gaan met de SOGK? Stuur dan een bericht naar info@oudegeldersekerken.nl of neem contact met op met onze penningmeester Geert Beltman, T (026) 442 09 01. Hij informeert u graag over de mogelijkheden.

seminar_energiebesparing_sogk_businesspartners_2015_drempt

seminar_energiebesparing_netwerkbijeenkomst_sogk_businesspartners_2015_drempt

voorzitter_sogk_seminar_netwerkbijeenkomst_sogk_businesspartners_drempt_2015

voorzitter_sogk_seminar_netwerkbijeenkomst_sogk_businesspartners_sint_joriskerk_2015

seminar_energiebesparing_netwerkbijeenkomst_sogk_businesspartners_2015
Foto © Seebe Janssens 2015

Update restauraties SOGK-kerken

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich al meer dan 40 jaar in om monumentale kerken in Gelderland te behouden voor de toekomst. De H.-Antonius-van-Paduakerk is inmiddels van buiten en van binnen prachtig en vakkundig gerestaureerd. Ook de restauratie van het De Crane-orgel in de Sint Victorkerk in Batenburg is voltooid. De SOGK-kerken in Drempt en Steenderen staan (bijna) in de steigers.

Begin 2014 begonnen gedreven vakmensen aan de urgente en omvangrijke restauratie van de H.-Antonius-van-Paduakerk. Aan de buitenzijde hebben zij de leien daken, de glas in lood-ramen, het Angelustorentje en het metselwerk gerestaureerd. Ook de binnenzijde kreeg een opknapbeurt. Er werd veel timmer- en schilderwerk verricht en de elektra en het uurwerk werden aangepakt.

opnieuw_aanbrengen_oorspronkelijke_cuypers_muurschilderingen_heiligenbeeldenmuseum

Oorspronkelijke beschildering interieur teruggebracht
Wat u echt niet mag missen op uw volgende bezoek aan deze kerk? De bonte beschildering van de ribben en gewelven is opnieuw aangebracht, naar het oorspronkelijke ontwerp van architect Pierre Cuypers. Voor een klein deel dan, want: “Het is niet te doen om deze voor hele kerk weer opnieuw te herstellen. Want dat is een investering, dat is onnoemelijk,” vertelt Richard Brok van MAS architectuur. “Maar het is wel perfect om aan de bezoekers te kunnen laten zien: deze kerk heeft er ooit op deze manier uitgezien.”

Werkgelegenheid en opleiding voor jongeren
De restauratie van de H.-Antonius-van-Paduakerk werd mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, van Gravin van Bylandt Stichting en een organisatie die het behoud van erfgoed een warm hart toedraagtge. De SOGK droeg € 65.000, – bij, samen met de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (Stichting VKK) en inzet van de ruim 70 vrijwilligers.

In het kader van de Robuuste Investeringsimpuls verleende de Provincie Gelderland een subsidie van € 500.000,- voor de restauratie van de buitenzijde van de kerk. De investering is bedoeld om de werkgelegenheid en opleiding van jongeren te bevorderen. “Het restauratieproject in Kranenburg was een zogenoemde leerlingenbouwplaats”, aldus Wim Wensink, bouwkundig adviseur van de SOGK, “een plek waar jonge vakmensen die graag het vak willen leren met de ervaren vakmensen mee kunnen lopen en aan het vak kunnen ruiken.”

De Crane-orgel uit 1770 gerestaureerd
Het orgel in de Sint-Victorkerk in Batenburg is gebouwd door Matthijs de Crane in 1770. Tijdens de opknapbeurt van de kerk in de jaren 80 is het orgel overgeslagen. Onlangs is het 18e-eeuwse orgel gerestaureerd en op vrijdag 13 november 2015 wordt het weer officieel in gebruik genomen. Wilt u daarbij aanwezig zijn? Dat kan. U bent van harte welkom in de Sint-Victorkerk vanaf 15.30 uur.

de_crane_orgel_batenburg

Restauratie SOGK-kerken in Drempt en Steenderen
Het groot onderhoud aan de kapconstructie van de Sint-Joriskerk in Drempt is begonnen. Het groot onderhoud bestaat uit: het vervangen of herstellen van balkkoppen, de conservering van de overige constructiedelen en de bestrijding van boktor. In de loop van 2016 zal de restauratie van de Remigiuskerk in Steenderen starten.

Restauratie en onderhoud
De SOGK zorgt niet alleen goed voor de eigen kerken, kapelletjes en synagogen. Nee, wij helpen alle kerkbesturen in Gelderland bij restauratie en onderhoud. Kerkbesturen kunnen gebruik maken van onze ervaring en knowhow, bijvoorbeeld bij het opzetten van een restauratieplan of het verkrijgen van subsidies.