Overdracht kerkje Aerdt aan SOGK

Vrijdag 27 januari 2017 nam de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) het kerkje in Aerdt over van de Protestantse gemeente.

Activiteiten ontwikkelen

De SOGK zal zorgdragen voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk. De inzet is om het kerkgebouw weer een plaats en functie te geven in de lokale gemeenschap. De kerk krijgt een eigen plaatselijke commissie (PC) die aan het werk gaat om andere activiteiten te ontwikkelen waarmee de reguliere lopende kosten gedekt kunnen worden.