Gudulakerk in Lochem overgedragen aan Oude Gelderse Kerken

In april van dit jaar heeft de protestantse gemeente Lochem de Gudulakerk overgedragen aan Oude Gelderse Kerken. Het kerkgebouw blijft in gebruik voor kerkdiensten, daarnaast gaat de Plaatselijke Commissie (PC) zorgen voor het dagelijks beheer en de exploitatie van het kerkgebouw.

De PC ontwikkelt naast de bestaande activiteiten ook andere activiteiten, zoals kooruitvoeringen en dergelijke. Met de inkomsten hiervan kunnen de reguliere onderhoudskosten en de exploitatie gedekt worden. Oude Gelderse Kerken draagt zorg voor het duurzaam beheer en behoud van het kerkgebouw. Het gebouw behoudt zijn centrale plaats en een brede functie. Oude Gelderse Kerken zal deze functie samen met de PC proberen te versterken voor de hele gemeenschap van Lochem en omgeving.