Kerkgebouwen gesloten i.v.m. lockdown

Helaas zijn de kerkgebouwen van Oude Gelderse Kerken in verband met de lockdown gesloten. Alle geplande activiteiten gaan niet door. We hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen in de kerken!

Calixtus in de toekomst Museum 1627?

Er liggen vergevorderde plannen op tafel om van de Oude Calixtus in Groenlo in samenwerking met Stadsmuseum Groenlo een museum te maken over de Tachtigjarige Oorlog en de Slag om Grolle: Museum 1627. De exploitatiebegroting en het marketingplan liggen al op tafel, het schetsplan voor de inrichting van het museum is ontwikkeld, de zoektocht naar het benodigde geld is gestart. Als dat lukt, kan het startsein gegeven worden.

Rond 2000 vond een belangrijke beleidswijziging plaats binnen stichting Oude Gelderse Kerken; multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen werd, in goed overleg met de provincie, een wezenlijk onderdeel van het beleid. Met als tweeledig doel om de kerken meer in het centrum van de plaatselijke maatschappij te plaatsen en om de exploitatie te verbeteren.

De oude Calixtus in Groenlo was pilotproject in deze aanpak. De kerk werd gerestaureerd en voorzien van een nieuw leien dak, de middeleeuwse kleuren van het gewelf werden weer naar voren gehaald en er kwamen vijf nieuwe glas-in-loodramen. Voor beter multifunctioneel gebruik zorgden de gotische glazen afscheidingswand tussen het schip en het koor, een gedeeltelijke vloerverwarming en, als klap op de vuurpijl, een klank-en-lichtspel dat de Slag om Grolle uit 1627 uitbeeldt.

Dit alles is inmiddels meer dan 10 jaar geleden en het klank-en-lichtspel heeft duidelijk zijn beste tijd gehad. Er moest dus uitgekeken worden naar iets nieuws. Stadsmuseum Groenlo bleek bezig met de transitie naar een museum dat helemaal gericht op de Tachtigjarige Oorlog, met als hoogtepunt de Slag om Grolle in 1627. Toen beide organisaties hierover met elkaar in gesprek gingen, kwam al gauw de gedachte naar voren om deze twee plaatsen waar aandacht besteed wordt aan de Tachtigjarige Oorlog en de Slag om Grolle te combineren en als één museum onder te brengen in de oude Calixtus.

Daar wordt nu door de beide besturen hard aan gewerkt, van harte ondersteund door de gemeente Oost Gelre, als eigenaar van de toren van de oude Calixtus. Een werkgroep van ‘jeugdige’ (= beneden de 60 jaar) bestuursleden heeft hierbij het voortouw genomen. Dankzij hen liggen de exploitatiebegroting en het marketingplan al op tafel, het schetsplan voor de inrichting van het museum is ontwikkeld en de zoektocht naar het benodigde geld is gestart. Als dat lukt, kan het startsein gegeven worden.

Kijk voor meer achtergrondinformatie en nieuwsberichten op de volgende websites:

website van Johan Akkerman, voor een animatie van het schetsontwerp Museum 1627

website Stadsmuseum Groenlo

De Gelderlander: Calixtus en Stadsmuseum Groenlo willen verder als ‘museum 1627’ (1 december 2018)

Groenlose Gids: Realisatie Museum 1627 krijgt steeds meer vorm (18 juni 2019)