Dialoogsessies

Afgelopen najaar is er een aantal dialoogsessies geweest met verschillende betrokken partijen. De dialoogsessie met stakeholders van Gelderse Kerken had de volgende thema’s als onderwerp: uitdagingen en kansen van de nieuwe koers, het betrekken van de PC’s en het activeren van de lokale gemeenschap. Een tweede dialoogsessie was met de redactieleden van het kwartaalblad Venster en het communicatieteam en bureau van Gelderse Kerken.

De verslagen van deze sessies zijn terug te lezen via onderstaande linkjes.