Educatief lesmateriaal voor basisscholen in Groenlo gereed

Op vrijdag 26 augustus 2011 is het lesmateriaal – de docentenhandleiding met lesbrieven over de Oude Calixtuskerk – overhandigd aan de directeuren van de basisscholen in Groenlo. Het lesmateriaal is enthousiast ontvangen door de leerkrachten. De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is zeer verguld met dit mooie resultaat.

Het lesmateriaal is, in opdracht van SOGK, ontwikkeld door bureau Kleioskoop, in samenwerking met het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en de Plaatselijke Commissie Groenlo.

Voor informatie over het lesmateriaal van de Calixtuskerk te Groenlo, kunt u contact opnemen met de heer B. Verheij, T (0544) 46 20 32 of e-mail btmverheij@planet.nl