Reuzenarbeid voor de koningin

Datum/Tijd

21/03/2022 - 31/03/2022   |   00:00


Reuzenarbeid voor de koningin, foto’s van openbare werken in het Vaderlandsch album aangeboden ter gelegenheid van het huwelijk van koningin Emma. Zij kreeg tien portefeuilles waarin werken van Nederlandse geleerden, letterkundigen en kunstenaars waren opgenomen. Deze tentoonstelling staat opgesteld in de Credokapel in de Walburgiskerk in Zutphen. Het is een project van de historicus-geograaf Willem van der Ham, die de 19e-eeuwse bouw van grote infrastructurele bouwwerken heeft beschreven en met veel oude foto’s heeft geïllustreerd. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen bij een entreekaart voor de Walburgiskerk.