Jaarverslag SOGK over 2013: ‘Financiële positie onveranderd goed en stabiel’

‘De financiële positie van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is onveranderd goed en stabiel’, aldus de penningmeester in zijn toelichting op het jaarverslag. In het Jaarverslag SOGK 2012 vindt u de balans, verlies- en winstrekening en accountantsverklaring. We danken onze donateurs voor hogere bijdragen die wij mochten ontvangen. De fiscus heeft de SOGK een culturele ANBI-status gegeven. Dit biedt onze geldgevers belangrijke fiscale voordelen.

Vrijwilligers bedankt!
De tientallen vrijwilligers van onze Plaatselijke Commissies hebben zich ook in 2013 ingespannen om gelden te genereren voor ‘hun’ kerk of synagoge. Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor hun belangeloze inzet.

Financiële steun
We zijn erg blij dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een aantal van onze subsidieaanvragen heeft gehonoreerd. Ook zijn we de provincie Gelderland dankbaar voor de financiële steun. Samen kunnen we onze kerken duurzaam beheren en het cultureel erfgoed in Gelderland in stand houden.

sogk_jaarverslag_2014