Kerk-Avezaath

Ligging

Het dorp Kerk-Avezaath is gelegen aan de A15 met een goede ontsluiting per auto en openbaar vervoer. De kerk wordt nog gebruikt voor de erediensten van de protestantse gemeente Kerk- en Kapel-Avezaath.

imgp0666_kerk_avezaath
Panoramafoto

Bekijk het exterieur en interieur van de Sint-Lambertuskerk op de 360º-foto.

Gebruik

De kerk is uitermate geschikt voor het houden van lezingen, exposities en tentoonstellingen. In de kerk kunnen burgerlijke en kerkelijke huwelijken gesloten worden (zie kader). Er vinden in de kerk ook condoleances en rouwdiensten plaats. De kerk behoudt op deze wijze haar centrale functie in het dorp. In de kleine dorpsgemeenschap zijn dan ook veel donateurs, ruim honderd. De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking is groot en er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten om de jaarlijkse rommelmarkt mogelijk te maken; de helft van de opbrengst komt ten goede aan het restauratiefonds van de Sint-Lambertuskerk. Andere activiteiten die vrijwilligers organiseren zijn concerten, de Avezaathse Cultuurdagen, de Creativiteitsmarkt, exposities, Oogstmarkt en Open Kerk.

Geschiedenis

Al vroeg in de 11de eeuw stond er een kerk op de plaats van de huidige Sint-Lambertuskerk. Het gotische koor van de huidige kerk dateert uit de 16de eeuw, de onderkant van de toren al uit de 14de eeuw. Aanvankelijk viel de kerk onder het gezag van de abdis van Thorn. In 1619 is de kerk in handen gekomen van de reformatie. Omstreeks 1640 werd de toren verhoogd, het schip vergroot en verhoogd. De vroegst bekende afbeelding van de kerk is een tekening van C. Pronk uit 1732. Het schip werd in 1861 afgebroken en geheel opnieuw opgetrokken naar een ontwerp van architect J. van der Toom. In de 17de eeuw werd onder de toren een schooltje ingericht.

Gebouw

De Sint-Lambertuskerk is een gotische kerk op de fundamenten van een tufstenen vroeg-romaanse kerk. Het kerkgebouw heeft een hoog en rijzig koor (ca. 1500) en neogotisch schip (1862), de 19de-eeuwse schilderingen op pijlers zijn tijdens de restauratie bewaard gebleven.

Restauraties

Na de vergroting en verhoging van de kerk rond 1640 werd in 1861 het schip afgebroken en herbouwd. In 1968 werd een restauratieplan gemaakt, in de periode 1970-1982 werd eerst een noodherstel en later een volledige restauratie uitgevoerd.

In 1999 werd de Sint-Lambertuskerk overgedragen aan Gelderse Kerken en werd een zeer noodzakelijke onderhoudsbeurt uitgevoerd. Door de vochtigheid van de muren van het koor kon het binnenschilderwerk niet meteen worden uitgevoerd, maar de kerk werd in oktober 2001 weer in gebruik genomen. Enkele lokale bedrijven sponsoren de Plaatselijke Commissie, die daardoor in staat is het dagelijkse klein onderhoud uit te voeren.

Interieur

Het oude meubilair dat tijdens de restauratie opgeslagen was in een loods ging na een blikseminslag in 1980 geheel in vlammen op. De huidige banken komen uit de Eben Haëzerkerk te Tiel (ca. 1920). Inmiddels hebben de banken plaatsgemaakt voor stoelen, zodat de kerk flexibel in te richten is. De 17de-eeuwse kansel is afkomstig uit de Broederenkerk in Zutphen. Het oude orgel bleef behouden, de orgelkas is verloren gegaan en bij de restauratie vervangen door een nieuwe.

Bronnen

Meta A. Prins-Schimmel, W.A. Mazzola en C.L. Temminck Groll, De Hervormde Kerk te Kerk-Avezaath. Stichting Oude Gelderse Kerken. Zutphen, Walburg Pers, 1981/1982

Daver 15, 4012 BA Kerk-Avezaath
Contact, route en meer informatie

Trouwen in Kerk-Avezaath

In de historische St.-Lambertuskerk kunt u in principe op alle dagen van de week trouwen; ook een burgerlijk huwelijk is mogelijk. Het is toegestaan om zelf de aankleding te verzorgen, mits in overleg. Als u de piano of het orgel wilt gebruiken, is er een vaste organist beschikbaar. Een gastorganist is ook welkom.

Receptie en diner
Er is mogelijkheid voor koffie, taart en/of champagne, in overleg met de contactpersoon van de kerk. In de nabije omgeving zijn voldoende faciliteiten voor uw receptie of diner.

Kosten

€ 250 voor gebruik van de St.-Lambertuskerk; voor een burgerlijk huwelijk geldt daarnaast de tarievenlijst van gemeente Buren.

Verhuur overige activiteiten

U kunt de St.-Lambertuskerk niet alleen huren voor een huwelijksvoltrekking, maar vanaf €150 ook voor:

  • Een lezing, cursus, congres of netwerkbijeenkomst.
  • Een expositie, concert of theatervoorstelling.

In de St.-Lambertuskerk is plaats voor zo'n 150 personen.

Contactpersoon

Dhr. Dick Grendel
T 0344 681 663
E d.grendel@planet.nl

 

Adres van de kerk: Daver 15, 4012 BA Kerk-Avezaath
Openingstijden: kerk open voor publiek tijdens exposities
Erediensten: Eens per vier weken, voor actuele tijden zie kerkenkapel.nl of tussenlekenlinge.nl
Dominee: Ds. E. Hagen
Bezoek (auto): Klik hier om uw route te plannen
   
Contactpersoon: Dhr. Dick Grendel
T 0344 681 663
d.grendel@planet.nl
Website: www.kerkenkapel.nl/
Reliwiki: http://www.reliwiki.nl

 
Print Friendly, PDF & Email