Leur

Ligging

Leur is een van de kleinste dorpjes in het Land van Maas en Waal en heeft een beschermd dorpsgezicht. Veel woningen, hoofdzakelijk boerderijen, zijn dan ook beschermd monument. Het dorp is goed bereikbaar via de A50.

leur2

Panoramafoto

Bekijk het exterieur en interieur van de Dorpskerk op de 360º-foto. Meer over de geschiedenis van Leur en de Dropskerk is te zien op dit filmpje.

Gebruik

Behalve kerkdiensten vinden in de Dorpskerk huwelijks- en gedenkdiensten plaats. Ook is het kerkje is een geliefd decor geworden voor burgerlijke huwelijkssluitingen. Daarnaast is het kerkje zeer geschikt voor concerten, culturele bijeenkomsten en voordrachten. Zo wordt er al meer dan 25 jaar het jaarlijkse Kamermuziek Festival tussen Maas en Waal georganiseerd.

Sinds 1987 is de Stichting Vrienden van de Kerk te Leur verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van de kerk. Deze stichting heeft de ANBI-status; klik hier voor het Beleidsplan 2020 - 2025 en het Jaaroverzicht 2021 van de stichting. Artikelen over de kerk evenals een boekje over de geschiedenis van de kerk, ansichtkaarten, bouwplaten en pentekeningen zijn in de kerk te koop.

Geschiedenis

De Dorpskerk ligt op een verhoogd, door eikenbomen omringd kerkhof. Op dezelfde plek heeft eerst een romaans kerkje uit de 12de of 13de eeuw gestaan, dat weer een oorspronkelijk houten kerkje verving. De Dorpskerk wordt voor het eerst genoemd aan het einde van de 13de eeuw.

De sobere toren stamt uit eind 13de, begin 14de eeuw. Hij bestaat in hoofdzaak uit baksteen met een latere spits en sluit aan bij een laag schip uit dezelfde periode. Het verhoogde gotische koor aan de oostkant dateert uit het begin van de 16de eeuw. Het schip is bijna geheel in baksteen uitgevoerd. Aan de zuidzijde zijn rondboogvensters geplaatst in de gedichte scheibogen naar een verdwenen zijbeuk. De muurschilderingen zijn uit de eerste helft van de 16de eeuw.

In het begin van de Tachtigjarige Oorlog bleef de bevolking trouw aan het katholieke geloof. In 1607 kwam het tot een wapenstilstand en kreeg de reformatie ruim baan. Leur werd sindsdien door een hervormd predikant bediend. De dorpskerk van Leur is in 1976 overgedragen aan Gelderse Kerken.

Gebouw

De kappen zijn bedekt met leien in maasdekking. Van oost naar west bestaat het gebouw uit een laatgotisch koor met twee traveeën en een halfzeshoekige sluiting. Het koor bezit steunberen en is met stenen net- en stergewelven overkluisd. Zowel op het netgewelf als op de noordwand van het koor zijn opmerkelijke schilderingen aangebracht. Het koor is gemetseld van baksteen en met speklagen van tufsteen bekleed. Tegen de zuidgevel bevindt zich een grafkapel uit 1752. Het laatgotische koor is door middel van een triomfboog van het oudere schip gescheiden. De kerk heeft een robuust torenportaal met koepelgewelf in onbepleisterd metselwerk. Dit portaal deed ooit dienst als dorpsgevangenis.

Restauraties

De zeer noodzakelijke restauratie duurde 1984 tot 1987.

Interieur

Het kerkschip heeft witgepleisterde muren met stemmige glas-in-loodramen, overkoepeld door een houten tongewelf. Achter op het balkon een kabinetorgel van de Duitse orgelbouwer E. Leichel uit ca. 1875, waarin ouder pijpwerk voorkomt. In het schip eikenhouten banken waarin 16de-eeuwse gesneden panelen en smeedijzeren kaarsenstandaards zijn opgenomen.

Tegen de oostwand staat een kansel uit de 18de eeuw met daarvoor een in het gewelf opgehangen neogotische kroonluchter. De 13de-eeuwse doopvont herinnert aan het romaanse kerkje, een gedenksteen in het koor aan de watersnood van 1799.

Bronnen

H.J. van Capelleveen en D.J.K. Zweers, Kerk te Leur. Stichting Vrienden van de Kerk te Leur, 1991

Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur
Contact, route en meer informatie

Trouwen in Leur

Het pittoreske kerkje van Leur is een geliefde trouwlocatie. Leur ligt vlakbij Nijmegen en is prima bereikbaar via de A50. Het beschermde dorpsgezicht en de landelijke omgeving maken van Leur de perfecte locatie voor een prachtige fotoreportage. Met losse stoelen in het koor en banken in het schip, is er plaats voor meer dan 120 bezoekers.

U kunt op alle dagen van de week trouwen in Leur, behalve op zondag. Ook een burgerlijk huwelijk is mogelijk. Zelf aankleding verzorgen is toegestaan, mits in overleg. We hebben een uitstekende organist, maar een gastorganist is ook welkom. Na de huwelijksvoltrekking is in de nabijgelegen Leurse Maalderij (Van Balverenlaan 3) of in Restaurant De Leurse Hof (aan de Leurseweg) gelegenheid voor een toast, receptie, diner of feest.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Hanny van der Koppel, T 0246 416 091

Kosten

De kosten voor trouwen in Leur zijn op aanvraag. De tarieven voor een burgerlijk huwelijk in de gemeente Wijchen.

Overige verhuur

U kunt de Dorpskerk ook huren voor concerten, lezingen, vergaderingen, congressen, exposities of een netwerkbijeenkomst. Contactpersoon is dhr. Hugo van Capelleveen, T 0246 416 233, E hvcapelleveen@outlook.com

 

Adres van de kerk: Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur
Openingstijden: Op aanvraag
 Erediensten: elke laatste zondag vd maand: oecumenische dienst, 19 uur. Juli & augustus: 7 zondagen dienst om 10 uur.
Predikant/pastor: Wisselende voorgangers
Bezoek (auto): Klik hier om uw route te plannen
Contact: Hanny van der Koppel of Hugo van Capelleveen (zie blauwe kader rechts)
Reliwiki: http://reliwiki.nl

Print Friendly, PDF & Email