Lutherse Kerk ‘verbonden stichting’ van SOGK

Met ingang van 1 juli 2011 is de Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat 8 te Arnhem een “verbonden instelling” geworden van de SOGK.

Een verbonden instelling is een instelling, die één of meer monumentale religieuze gebouwen bezit, maar onvoldoende middelen heeft om deze goed te beheren. Zij wil het eigendom niet overdragen, maar doet een beroep op de expertise van de Stichting. Voor een vastgesteld jaarbedrag geeft de SOGK op allerlei terreinen advies. De instelling op haar beurt staat toe, dat de SOGK hun bezit aan monumentaal religieus erfgoed opneemt in de lijst van monumenten waarvoor de SOGK direct (mede)verantwoordelijk is.