Nieuwe voorzitter voor SOGK

Het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is verheugd dat mevrouw drs. A.E.H. van der Kolk bereid is gevonden om het voorzitterschap van de SOGK op zich te nemen. Zij wordt de opvolger van prof. dr. H.G. de Gier, die per 1 mei 2012, mede om gezondheidsredenen, is teruggetreden als voorzitter.

Mevrouw Van der Kolk (59) is momenteel waarnemend burgemeester van Harderwijk en was voordien onder meer vier jaar lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland en vele jaren lid van de Provinciale Staten. Zij voelt zich zeer betrokken bij het behoud en beheer van religieus erfgoed en ziet goede mogelijkheden om haar kennis en expertise op dit gebied in te zetten voor het werk van de SOGK. Als gedeputeerde was zij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille Cultuurhistorie.