Presentatie SOGK Jeugdeducatieproject in Heiligenbeeldenmuseum

Op vrijdagmiddag 23 mei presenteerde de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) in het Heiligenbeeldenmuseum het jeugdeducatieproject over de H.-Antonius-van-Paduakerk. Met dit interactieve en innovatieve lespakket kunnen alle acht groepen van de basisschool een educatief schoolreisje maken naar deze bijzondere kerk: de neogotische H.-Antonius-van-Paduakerk in Kranenburg, de oudste nog bestaande kerk van de bekende Nederlandse architect Pierre Cuypers.

presentatie_lesmateriaal_heiligenbeeldenmuseum_23_05_20141

Digitaal schoolbord
Het educatieproject werd verzorgd door vertegenwoordigers van de SOGK en het Heiligenbeeldenmuseum en het historisch onderzoeksbureau Kleioskoop. Dit alles in samenwerking met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van de vier Vordense basisscholen. Voor alle 8 schoolgroepen ontwierpen zij een werkblad met foto’s in 4 “moeilijkheidsgraden”. Natuurlijk aangevuld met een docentenhandleiding. Vernieuwend is de digibordles op het Schoolbordportaal. Met het digitale schoolbord kunnen onderwijzers het schoolreisje naar het kerkgebouw al in de klas inleiden en behandelen.

Presentatie in Heiligenbeeldenmuseum
In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de deelnemende scholen, de besturen van de deelnemende organisaties, ontwerpers en leden van projectgroep en klankbordgroep werden de werkbladen en de digibordles gepresenteerd. De voorzitter van het Heiligenbeeldenmuseum Ton Rutting overhandigde het pakket aan Annelies van der Kolk, voorzitter van het bestuur van de SOGK. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland.

presentatie_lesmateriaal_heilgenbeeldenmuseum_werkbladen_23_05_2014