Stichting Oude Gelderse Kerken

Stichting Oude Gelderse Kerken, handelend onder de naam Gelderse Kerken, is opgericht op 27 november 1974 en zet zich al meer dan 45 jaar actief in om religieus erfgoed en oude, monumentale kerken in de provincie Gelderland te behouden. Dit doen wij op drie manieren:

Belangstelling wekken voor het behoud van religieus erfgoed

Gelderse Kerken probeert inwoners van Gelderland te interesseren voor religieuze monumenten en met name oude kerkgebouwen. Dit doen wij via deze website en het kwartaalblad Venster, dat inhoudelijke informatie verschaft over religieus erfgoed in Gelderland en de activiteiten van Gelderse Kerken. Ook heeft de stichting educatieve programma's ontwikkeld voor basisscholen om kinderen te laten kennismaken met oude kerken en hun schoonheid. Daarnaast organiseert Gelderse Kerken voor haar donateurs en vrienden twee keer per jaar excursies en/of bijeenkomsten rondom (kerkelijke) monumenten in Gelderland.

oversogk_dsc_0572a

Restauratie en onderhoud

Gelderse Kerken biedt kerkbesturen in Gelderland de helpende hand bij restauratie en onderhoud. Zo kan hulp ingeroepen worden bij het opzetten van een restauratieplan en het verkrijgen van subsidies. Verder adviseert Gelderse Kerken kerkbesturen over oplossingen bij dreigend verval van het kerkgebouw door gebrek aan financiën. De stichting beschikt over een bouwcommissie van deskundigen, die bouwtechnische adviezen kan geven. Voor het behoud van zowel het exterieur als het interieur van kerkgebouwen draagt Gelderse Kerken kwaliteit hoog in haar vaandel.

Beheer van eigendommen

In bijzondere gevallen kan Gelderse Kerken religieuze eigendommen overnemen, bijvoorbeeld als de kerkgemeenschap het beheer niet meer kan dragen of als er andere redenen zijn die een eigendomsoverdracht wenselijk maken en waarbij de verwerving ook verantwoord is. Inmiddels beheert en onderhoudt Gelderse Kerken 16 kerken, een synagoge, een kapel en drie torens. Bij elk van deze eigendommen functioneert een Plaatselijke Commissie, die als werkorgaan van de stichting het gebouw exploiteert en promoot. De verwachting is dat in de nabije toekomst meer monumentale kerkgebouwen aan ons bezit zullen worden toegevoegd.

Een beschrijving van de beginjaren van de stichting, het ontstaan, doel en werkwijze is in 1981 beschreven in een kort verslag dat u hier kunt downloaden.

Meer doen met onze religieuze monumenten
Kerkgebouwen worden vooral gebruikt voor erediensten. Steeds vaker gaan kerkbesturen ertoe over de kerk ook te gebruiken voor andere doeleinden zoals concerten, lezingen en exposities. Gelderse Kerken stimuleert deze ontwikkeling: 'Om belangstelling voor monumentale kerken te wekken en om kerkgebouwen in stand te kunnen houden is multifunctioneel gebruik toe te juichen'.

Print Friendly, PDF & Email