Jubileumjaar 2014

Op 27 juni 2014 vierde Oude Gelderse Kerken haar 40-jarig jubileum in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Informatieve bijdragen ondersteund door Powerpoint-presentaties, beiaardbespelingen, een lunch en een borrel. Na afloop was één ding duidelijk: de Oude Calixtus is bij uitstek geschikt voor bedrijfsfeesten met lezingen en bedrijfspresentaties.

De voorzitter van Oude Gelderse Kerken, drs. Annelies van der Kolk, opende het besloten ochtendprogramma: ‘Stichting Oude Gelderse Kerken, vitaal en actief in 2014’. Daarna gaf ze het woord aan drie medebestuursleden.

groenlo2

Wanneer neemt Oude Gelderse Kerken een religieus monument over in bezit?

Vicevoorzitter van Oude Gelderse Kerken Gijs van Reenen vertelde over het beleid en de werkwijze wanneer Oude Gelderse Kerken een bedreigde kerk gaat overnemen: “Dit is een zeer boeiend proces met soms moeilijk te voorspellen uitkomst. Op dit moment onderhandelen we met drie gemeenten over een concrete overname van een kerk. Ook hebben we veel oriënterende gesprekken met gemeenten”, aldus Van Reenen. “We concentreren ons op de overname van rijksmonumenten, omdat het Rijk de helft van de onderhoudskosten betaalt. Maar er zullen in de komende jaren heel veel kerken worden afgestoten door de rooms-katholieke kerk en de PKN. En dat zijn lang niet allemaal rijksmonumenten. We bezinnen ons nog op onze positie ten aanzien van dat gebeuren.”

Hoe kan een organisatie als Oude Gelderse Kerken financieel rondkomen?

“Ken je grenzen!”, was het advies van de penningmeester van Oude Gelderse Kerken, Geert Beltman. Dat betekent dat Oude Gelderse Kerken alleen kerken onder haar hoede neemt die zij organisatorisch en financieel aankan.

groenlo1

Geert Beltman gaf inzage in de kosten en opbrengsten van het cultureel erfgoed van Oude Gelderse Kerken. Dankzij de inzet van deskundige vrijwilligers weet Oude Gelderse Kerken de kosten te minimaliseren. Soms moet de stichting toch deskundigheid van derden inhuren – zoals van het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Maar altijd op basis van dienstenovereenkomst.

De opbrengsten waarmee de exploitatie – en zo mogelijk ook het beheer en onderhoud – van de monumentale kerken bekostigd wordt, komen voort uit het organiseren van activiteiten die passen bij de waardigheid van de gebouwen en uit de verhuur van de kerken, met zoveel mogelijk langjarige contracten.

Oude Gelderse Kerken staat altijd open voor creatieve (neven)verhuurmogelijkheden, bijvoorbeeld van organisaties en personen die zelf activiteiten willen organiseren in een van onze kerken. De huurprijzen van de SOGK-kerken zijn relatief laag.

Daarnaast was natuurlijk een woord van dank op zijn plaats voor al onze donateurs, onze goede en actieve Plaatselijke Commissies, provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor al hun inzet en bijdragen.

Hoe houd je een beschermd monument in stand?

Bouwkundig adviseur Wim Wensink sprak over over de perikelen rond het in stand houden van kerkgebouwen met een status als Rijksmonument: “In de meeste gevallen hebben deze gebouwen een – soms forse – onderhoudsachterstand”. Ter illustratie noemde Wensink bijvoorbeeld de overname van de kerk op de Kranenburg. De financiering van de restauratie van de buitenkant van de H.-Antonius-van-Paduakerk is vrijwel rond. Zo heeft de provincie een flinke subsidie verleend in het kader van de Robuuste Investering Impuls, onder meer bedoeld ter bevordering van de werkgelegenheid en opleiding voor jongeren. De voorbereiding van de restauratie is al begonnen. “Met de restauratie van de binnenzijde en de herinrichting van het voorterrein zullen we nog even moeten wachten”, verzuchtte Wensink.

Jubileumsymposium ‘Gelders Religieus Erfgoed, een waardevol bezit’

Het middagprogramma was voor iedereen toegankelijk. Terwijl de beiaardier op het carillon van de Oude Calixtuskerk speelde, stroomden de genodigden, relaties en belangstellenden binnen. Na het openingswoord van Annelies van der Kolk werd de jubileum-dvd gepresenteerd. Daarop staan de prachtige video’s die Oude Gelderse Kerken heeft laten maken van alle monumenten die zij beheert.

Na de lezing ‘Oude kerken als tijdmachines. Bijzondere kerkinterieurs in en ­buiten Gelderland’ was het tijd voor een drankje en hapje. De Plaatselijke Commissie van Groenlo heeft één ding duidelijk gemaakt: de Oude Calixtuskerk is een uitgelezen plek voor dit soort bedrijfspresentaties en -feesten, met uitgebreide lunch en borrel verzorgd door de Groenlose horeca.

pc_groenlo
Foto © Marcel Houwer
Steun de stichting
Word donateur, voor beheer en behoud van religieus erfgoed in Gelderland
Print Friendly, PDF & Email