Links

Anbi.nl
Verzamelsite waar diverse organisaties de gegevens t.b.v. ANBI-registratie beschikbaar maken.
Archieven.nl
Alle publicaties van de stichting sinds oprichting in 1974 zijn digitaal te raadplegen via archieven.nl.
Archimon
Engelstalige website met veel fraaie foto’s met als doel te informeren over bekende en minder bekende monumenten in Nederland, de bouwstijlen en architecten. De site wordt goed up-to-date gehouden.
Belastingdienst: giften aan ANBI-instellingen
Informatie over de nieuwe regelingen (2014). Het formulier Onderhandse schenking (Belastingdienst) kunt u ook hier downloaden.
BHRE
Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed is een organisatie die kennis, professionaliteit en financieringscapaciteit bundelt om religieus erfgoed in Nederland te behouden en van een passende, nieuwe (neven)bestemming te voorzien.
Bond Heemschut
Bond Heemschut is de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland.
Documentatie.org
Website over monumenten en veel architectuur- en bouwhistorische wetenswaardigheden over kerken in het bijzonder.
Erfgoed Gelderland (Coöperatie)
Coöperatie Erfgoed Gelderland is een samenwerkingsverband tussen verschillende Gelderse erfgoed organisaties. De coöperatie behartigt de gemeenschappelijke belangen en is gericht op samenwerken en wederkerigheid. In de coöperatie werken onder andere musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en archieven samen. Het is een belangrijk kenniscentrum voor informatie en advies over cultuur en erfgoed in Gelderland.
European Policy Network For Historic Places of Worship
Europees netwerk voor historische vereringsplaatsen zoals kapellen, kerken, synagogen, moskeeën. Door uitwisseling via de website en het organiseren van een conferentie willen de aangesloten organisaties van elkaar leren.
Gelderland Bibliotheek
 In de catalogus onder meer veel informatie over kerkgebouwen in Gelderland.
Gelderland Cultuurland
 Overzicht van cultureel aanbod in Gelderland.
Gelderland in Beeld
Informatieve website van het Gelders Documentatie Centrum/Gelderland in Beeld.
Gelders Erfgoed
Gelders Erfgoed is de provinciale netwerkorganisatie voor cultureel erfgoed. Zij adviseert musea, historische verenigingen, archieven en andere erfgoedorganisaties in Gelderland. Daarnaast verbindt zij Gelderse erfgoedinstellingen en helpt hen om collecties en activiteiten innovatief en duurzaam te ontwikkelen. Tevens worden gemeenten en de provincie geadviseerd over erfgoedbeleid.
Geldersch Landschap & Kasteelen
Informatie over het werk van de stichting GLK, die bijna 11.000 hectare natuur en landschap en een groot aantal kastelen, historische landhuizen, ruïnes en boerderijen in Gelderland beschermt en beheert.
Het Cuypersgenootschap
Het Cuypersgenootschap is genoemd naar de Roermondse architect Pierre Cuypers en werd opgericht op 15 januari 1984. Hoewel de aandacht voor het werk van deze architect aanleiding was tot oprichting van het genootschap, zet de vereniging zich in voor behoud van bouwkundig erfgoed uit de 19e en 20e eeuw in Nederland.
Monumentenwacht Nederland
 Website met informatie van de provinciale stichtingen Monumentenwacht.
MonumentenWeb
Website met overzicht van adresgegevens van gemeenten, instellingen, stichtingen en bedrijven op het gebied van monumenten. Tevens uitgebreide agenda, nieuws en links.
Nationaal Restauratiefonds
Informatie over de financiering van restauraties van monumenten en actueel nieuws over de monumentenzorg.
Provincie Gelderland
Uitgebreide informatie over politiek en beleid van de provincie.
Reliwiki
Reliwiki is een project in het kader van 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed. De site brengt informatie bijeen over religieuze gebouwen en mensen die religieus erfgoed een warm hart toe dragen. Doel is grotere bekendheid aan religieus erfgoed te geven.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geeft adviezen over monumentenzorg, archeologie en historisch landschap. De RCE ontwikkelt kennis op die gebieden en geeft uitvoering aan het rijksbeleid, de wet- en regelgeving.
Stichting Open Monumentendag
Informatie over het thema en het programma van de Open Monumentendag en over publicaties die ter gelegenheid van dit evenement zijn uitgegeven.
Stichting voor Kunst en Cultuur
Site met informatie over allerlei kunstvormen en manifestaties.
VBMK
Website van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK).

 

Print Friendly, PDF & Email