Organisatie en bestuur

Gelderse Kerken is een stichting met een Raad van Bestuur en Raad van Advies

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft leiding aan Gelderse Kerken en telt zes leden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, adviseur en een lid.

Voorzitter
Drs. A.E.H. (Annelies) van der Kolk
Vicevoorzitter
Mr. W.J.J. (Wout) Kruidenier
Secretaris
Mr. J. (Jan) de Lange
Penningmeester
Dhr. L. (Leo) Uijl
Leden
Drs. C. (Coosje) Berkelbach
Dhr. W. (Wim) Rohaan

Het bestuur is bereikbaar via info@geldersekerken.nl.

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door het Bureau. Dit wordt gevormd door:
Algemeen secretaris
Drs. A. (Arjen) Woudenberg
arjenwoudenberg@geldersekerken.nl

Onderhoud en restauratie
dhr. F. (Frans) Kegels
franskegels@geldersekerken.nl

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Voor een aantal bij reglement vastgestelde zaken is het bestuur verplicht advies te vragen.

Voorzitter
Drs. J.J.P. (Jean) Gardeniers
Secretaris
Dhr. F.J. (Frits) van Lochem
Leden
Drs. J.G.W.R. (Jan) Dekkers
Drs. K. (Karel) Emmens
Dhr. C. (Cees) van der Poel
Dhr. J.H. (Johan) Vennevertloo
De Raad van Advies is per mail bereikbaar via de secretaris, de heer Van Lochem: fritsvanlochem@hetnet.nl.

Erevoorzitter
Oud-voorzitter drs. J. Buitink is bij zijn aftreden in 2008 vanwege zijn verdiensten benoemd tot erevoorzitter van Gelderse Kerken.

Bestuurscommissies

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door vier bestuurscommissies.

PR-commissie
Contactpersoon: Arjen Woudenberg
arjenwoudenberg@geldersekerken.nl
Redactiecommissie Venster
Contactpersoon: Ben Verheij, hoofdredacteur
venster@geldersekerken.nl

Print Friendly, PDF & Email