Organisatie en bestuur

Gelderse Kerken is een stichting met een Raad van Bestuur en Raad van Advies

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft leiding aan Gelderse Kerken en telt zes leden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, adviseur en een lid.

Voorzitter
Mw. drs. A.E.H. (Annelies) van der Kolk

Vicevoorzitter
Mr. W.J.J. (Wout) Kruidenier

Secretaris
Mr. J. (Jan) de Lange

Penningmeester
Dhr. L. (Leo) Uijl

Leden
Mw. C. (Coosje) Berkelbach
Dhr. W. (Wim) Rohaan

Het bestuur is bereikbaar via info@geldersekerken.nl.

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door het Bureau. Dit wordt gevormd door:

Algemeen secretaris dhr. A. (Arjen) Woudenberg
arjenwoudenberg@geldersekerken.nl

Projectleider pilot transitie dhr. N.E.J. (Nico) Peek
nicopeek@geldersekerken.nl

Onderhoud en restauratie dhr. F. (Frans) Kegels
franskegels@geldersekerken.nl

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Voor een aantal bij reglement vastgestelde zaken is de RvB verplicht advies te vragen.

Voorzitter
Drs. J.J.P. (Jean) Gardeniers

Secretaris
Dhr. F.J. (Frits) van Lochem

Leden
Drs. J.G.W.R. (Jan) Dekkers

Drs. K. (Karel) Emmens

Dhr. C. (Cees) van der Poel

Dhr. J.H. (Johan) Vennevertloo

De Raad van Advies is per mail bereikbaar via de secretaris, de heer Van Lochem: fritsvanlochem@hetnet.nl.

Erevoorzitter
Oud-voorzitter drs. J. Buitink is bij zijn aftreden in 2008 vanwege zijn verdiensten benoemd tot erevoorzitter van Gelderse Kerken.

Bestuurscommissies

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door vier bestuurscommissies.

PR-commissie
Contactpersoon: Nico Peek
nicopeek@geldersekerken.nl

Redactiecommissie Venster
Contactpersoon: Ben Verheij, hoofdredacteur
venster@geldersekerken.nl

Print Friendly, PDF & Email