Publicaties

Beeldbank

In de beeldbank kunt u foto’s bekijken van onze kerkgebouwen (exterieur en interieur) en van diverse activiteiten die er plaatsvonden. De foto’s staan gerangschikt naar locatie. U kunt in de zoekbalk bovenaan op trefwoord zoeken, bijvoorbeeld op 'kraagsteen'. Vervolgens krijgt u alle foto’s van kraagstenen in onze kerkgebouwen te zien. U vindt de beeldbank via: geldersekerken.collectiebank.nl. Alle foto’s zijn voorzien van een watermerk. Zo zorgen we ervoor dat ze alleen gebruikt worden om te bekijken.

Beleid

Het bestuur van Gelderse Kerken heeft haar beleid vastgelegd in het Beleidsplan 2021-2024.

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt de stichting verantwoording af over het uitgevoerde beleid en financiën. Hieronder vindt u een overzicht van de digitale exemplaren. U kunt een gedrukt exemplaar van het jaarverslag opvragen via info@geldersekerken.nl.

2022

ANBI: standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen-SOGK

2021

Jaarverslag 2021

Accountantsverklaring

2020

Jaarverslag 2020

Balans, winst & verliesrekening

Toelichting financiën

Accountantsverklaring

 

Downloads

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag SOGK 2017 

Jaarverslag SOGK 2016

Jaarverslag SOGK 2015

Jaarverslag SOGK 2014
Jaarverslag SOGK 2013
Jaarverslag SOGK 2012
Jaarverslag SOGK 2011
Jaarverslag SOGK 2010
Jaarverslag SOGK 2009
Jaarverslag SOGK 2008
Folder ‘Schenken en nalaten’

Ontstaan, doelstellingen en werkwijze SOGK (1981)

Kwartaalblad Venster

Sinds 2003 geeft Gelderse Kerken het kwartaalblad Venster uit. Monumentennieuws, een wetenschappelijk artikel over een religieus monument, allerlei wetenswaardigheden over kerken en hun gebruiken, informatie over excursies en nieuws vanuit de stichting en de plaatselijke commissies zijn vaste rubrieken. Het kwartaalblad wordt gratis verstrekt aan donateurs en ligt ter inzage bij onder andere openbare bibliotheken en gemeentelijke informatiecentra.

Alle voorgaande publicaties van Gelderse Kerken zijn beschikbaar via Archieven.nl (met uitzondering van de meest recente Vensters).

 

Artikelen over de (bouw)geschiedenis van de kerkgebouwen

Sporen gevonden van complete bouwgeschiedenis Grote Kerk, uit: Oud Wageningen, 2020-02

De omzwervingen van het middeleeuwse doopvont van Wageningen, uit: Oud Wageningen, 2020-01

Grote Kerk wordt 'volkspaleis', uit: Oud Wageningen, 2017-03

Kerkbouw in Gelderland tijdens de Republiek, uit: Venster, 2017-02

Oude kerken als tijdmachines, lezing door J.Kroezen t.g.v. jubileumviering SOGK 40 jaar

De restauratie van de Sint-Lambertuskerk in Buren 1975-1980, artikel uit december 1995

Lustrumboek 2005: De Oude Calixtuskerk te Groenlo

Bij het dertigjarig bestaan van Gelderse Kerken is het boek De Oude Calixtuskerk te Groenlo. Tussen Utrecht en Münster verschenen. Een schrijverscollectief onder redactie van drs. Karel Emmens heeft op boeiende wijze over de geschiedenis van het kerkgebouw en het orgel geschreven, maar ook over de regionale historische bouwtraditie en de kunstuitingen in de late middeleeuwen van kerken in Gelderland. Het resultaat is een prachtig boekwerk, waarin de Oude Calixtuskerk als voorbeeld gesteld wordt van het moois dat de gotiek te bieden heeft. Het boek telt 176 pagina's en is onder meer verkrijgbaar bij het secretariaat van Oude Gelderse Kerken. Bestellen kan door € 32,50 (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL19 RABO 0165821116 t.n.v. Stichting Gelderse Kerken te Arnhem, o.v.v. bestelling Lustrumboek 2005. Uitgever Stichting Matrijs te Utrecht, ISBN 90 5345 274 5.

Lustrumboek 2000: Kerken in Gelderland

Gelderse Kerken heeft in 2000 ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan het boek Kerken in Gelderland uitgegeven, geschreven door drs. A.G. Schulte. Uitgever Walburg Pers, ISBN: 90 6011 959 2. Dit boek is helaas uitverkocht.

CD Jan Jongepier op het Flentrop-orgel

In de Oude Calixtuskerk in Groenlo staat een prachtig Flentrop-orgel. De inmiddels overleden organist Jan Jongepier speelde hierop werken van D. Buxtehude, H. Distler, W. Vogel, B. Renooy, C. Kee, E. Pepping, H.F. Micheelsen, J.S. Bach en Jongepier zelf. U kunt deze cd bestellen via info@geldersekerken.nl. U ontvangt dan een bevestiging met verzoek tot betaling van € 15,- (incl. verzendkosten). Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de cd zo spoedig mogelijk thuis.

Print Friendly, PDF & Email