Schenkingen en legaten

Met uw financiële steun kunnen ook volgende generaties genieten van oude kerken in onze provincie. Dat kan in de vorm van een jaarlijkse donatie, maar ook door een eenmalige gift, een periodieke gift, een nalatenschap (erfenis/legaat) of een fonds op naam.

Ook interesse om onze businesspartner te worden? Neem contact met op met onze penningmeester Leo Uijl info@geldersekerken.nl. Hij informeert u graag over de mogelijkheden.

Eenmalige giftHet kan zijn dat u iets te vieren of te gedenken hebt en Gelderse Kerken daarin wilt laten delen. Of dat u Gelderse Kerken ‘zomaar’ extra wil steunen. Een eenmalige gift kunt u doen door het overmaken van een door u bepaald bedrag. Eventueel kunt u uw gift bestemmen voor een specifiek kerkgebouw of doel (bijvoorbeeld een restauratie). U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging als bewijs voor de fiscale giftenaftrek.
Periodieke gift

Het is ook mogelijk om een gift over meer jaren te laten lopen in de vorm van een periodieke schenking. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een fiscaal aantrekkelijke lijfrente die u voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren aangaat.

U kunt periodieke giften doen via een schriftelijke overeenkomst tussen u en een algemeen nut beogende instelling (ANBI). U mag kiezen of u de gift vastlegt in een notariële akte of dat u deze vastlegt in een schriftelijke overeenkomst om voor aftrek in aanmerking te komen. Het formulier ‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst kunt u hier downloaden.

Geefwet maakt giften fiscaal aantrekkelijk

Omdat Gelderse Kerken een culturele ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) is, mogen particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de eenmalige of periodieke gift aftrekken (1,25-regeling in de Geefwet). Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor zowel een eenmalige gift als een periodieke gift geldt de verhoging van 25% over een maximale gift van € 5.000. Het verschil tussen een eenmalige en een periodieke gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel (1% verzamelinkomen box I, II, III) en een aftrekplafond (10% verzamelinkomen). Deze gelden niet bij een periodieke gift; een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over:
- Wat is een culturele ANBI?
- Giften aan een culturele ANBI

Nalatenschap (erfenis/legaat)

Door Gelderse Kerken tot erfgenaam of legataris te benoemen, laat u iets achter dat uiterst waardevol is voor de toekomst. Ook kunt u per legaat roerende of onroerende goederen aan de stichting nalaten. Dat moet uiteraard worden vastgelegd in een testament, opgemaakt door een notaris. Door een erfstelling kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan Gelderse Kerken toevallen. Als u de stichting een legaat schenkt, wordt in uw testament het bedrag of percentage vermeld dat u heeft bepaald.

Fonds op naam

Een bijzondere vorm van schenken of nalaten is een fonds op naam. U kunt een eigen fonds op naam oprichten door een schenking bij leven (eventueel via een lijfrenteconstructie) of door een beschikking in uw testament. U bepaalt zelf de naam en het doel van het fonds. Vanzelfsprekend moet de bestemming wel passen binnen de doelstellingen van onze stichting. Gelderse Kerken zorgt voor het beheer van het vermogen en een heldere jaarlijkse rapportage.

Tot slot

Penningmeester Leo Uijl is van harte bereid u te adviseren over de fiscale en notariële kanten van schenken en nalaten. Als u hem een mail stuurt via info@geldersekerken.nl, neemt hij graag telefonisch contact met u op.

BIC code: RABONL2U

anbi

Print Friendly, PDF & Email